Akreditované vzdělávání pro kariérové poradce

Nabízíme akreditované vzdělávání (DVPP) pro kariérové poradce na základních i středních školách. Seznámíte se se vším podstatným, co by měl kariérový poradce vědět. Při sestavování vzdělávacích programů jsme vyšli z 25 let zkušeností, praxe, ze spolupráce se zahraničními partnery (Německo, Rakousko, Lichtenštejnsko, Finsko, Polsko, Švédsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko).

Akreditace pod č.j. MSMT – 7233/2017-2-495 ze dne 14. 3. 2017.

KONTAKT

V případě zájmu či dotazů nás můžete kontaktovat na sylva.stepitova@visc.cz.

témata kurzů

 • Kariérové poradenství v teorii a praxi – 20 hodin
 • Inovativní trendy v kariérovém poradenství – 4 hodiny
 • Kariérové poradenství – motivace, koučovací přístup – 4 hodiny
 • Sebepoznávací metody v kariérovém poradenství – 8 hodin
 • Jak vést poradenský rozhovor – 4 hodiny
 • Kompetenční modely pracovních pozic – 4 hodiny
 • Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců – 4 hodiny
 • Osobnostní rozvoj učitele – kvalita života ve vztahu ke kariéře – 8 hodin
 • Inkluze – inkluzivní vzdělávání – 8 hodin
 • Kariérové poradenství – práce se žáky se speciálními potřebami – 16 hodin
 • Kompetence pro PRŮMYSL 4.0 – 8 hodin
 • Kariérové poradenství – kvalita života ve vztahu ke kariéře – 20 hodin

Připravujeme další kurz: Základní kurz pro kariérové poradce (8 hodin).