Řešení pro firmy

Naše řešení pro firmy v kostce

Nabídka našich služeb pro firmy

Firmám se zájmem o naše služby nabízíme tyto nabídkové varianty:

Prezentace na našem webu

Jedná se o kompletní balíček služeb, který zahrnuje:

Prezentaci firmy a jejího výrobního programu, vč. fotodokumentace, videí, reklamních spotů apod. Součástí toho by měly být informace o tom, jaké pracovní pozice (jakého typu) bude firma potřebovat za 5 -10 let, a informace jaké pracovní pozice nabízí aktuálně studentům k dlouhodobé spolupráci. Tato dlouhodobá spolupráce má za cíl získat studenta po škole do pracovního poměru.

Zveřejnění inzerátů s nabídkou pozic pro studenty na zapracování a volných pracovních míst pro absolventy škol.

 

Prezentace firem na našem webu

Firmám nabízíme možnost prezentovat se na našich webových stránkách a oslovit tak co nejvíce potencionálních zájemců o volné pracovní pozice.

Jednou z možností je zapojit se do našeho katalogu firem. Jednotlivé společnosti zde představují svoji činnost a své směřování.

Vedle katalogu firem nabízíme také možnost zveřejnit na našich stránkách nabídku volných pracovních pozic v sekci inzeráty a oslovit tak co nejširší okruh uchazečů.

Navazující služby

Zajistíme individuální služby na míru podle požadavků firmy – uspořádáme pracovní setkání zástupců firem a škol, příp. studentů (tzv. kulatý stůl), realizujeme exkurze pro pedagogy, studenty a žáky, stáže, brigády, SOČ apod.

V případě zájmu o tyto služby Vám rádi poskytneme informace na e-mailu: sylva.stepitova@visc.cz.

 

Předvýběr žáka či studenta do firmy

Dokážeme vytipovat vhodné studenty pro firmu. Vycházíme ze zájmu o obor, oblast a dbáme také na regionální dostupnost do firmy. Smyslem této aktivity je prohloubení znalostí a dovedností studenta, osvojení si sociálních kompetencí, a také zapracování se na konkrétní pracovní pozici pro danou společnost.

Po ukončení studia je možné získat již proškoleného absolventa do pracovního poměru.

SOČ, Maturitní práce, Závěrečné projekty pro žáky a studenty

Usilujeme o to, aby studenti pracovali na skutečných projektech ve firmách, aby jednotlivé práce nebyly čistě teoretické, ale přinášely poznatky z reálné praxe a prohlubovaly žákovy znalosti o oboru, který studuje. Takové školní práce a projekty mohou pomoci i v reálné praxi konkrétní firmě. Díky těmto pracem se nám daří navázat dlouhodobou oboustranně prospěšnou spolupráci mezi studujícími a firmou.

Kulatý stůl

Organizujeme pracovní jednání pro zástupce firemního managementu a vedení střední školy, příp. i s učiteli odborných předmětů a mistry odborného výcviku. Jedná se nám o prohloubení vzájemné spolupráce a pochopení vzájemné problematiky školy a praxe.

Exkurze pro žáky a studenty

V rámci regionu pořádáme exkurze do různých firem. Cílem je představit firemní kulturu, výrobní program a vizi společnosti mladým lidem, kteří by se v budoucnu mohli ucházet o zaměstnání právě v těchto společnostech.