Řešení Pro pedagogy

Naše řešení pro pedagogy v kostce

Metodika Kariérové poradenství v teorii a praxi

Naše metodika pro pedagogy včetně vzorových hodin je užitečným průvodcem každého kariérového poradce ve škole. Metodika obsahuje základní teoretická východiska kariérového poradenství a na ně navazující příklady z praxe.

V metodice najdete témata:

 • O co jde v kariérovém poradenství
 • Co by měl vědět kariérový poradce, než začne pracovat (výběr povolání, motivace žáků, individuální a skupinové poradenství, poradenský rozhovor, poznávací a sebepoznávací metody, trh práce, kompetenční modely pracovních pozic)
 • Kariérové poradenství na ZŠ a SŠ – řešení pro ZŠ a řešení pro SŠ
 • Základní teorie a přístupy v kariérovém poradenství
 • Náměty pro práci, vzorové hodiny v rámci kariérového poradenství
 • Popisy povolání
 • Práce s webovou aplikací

Naše služby Pro školy a pedagogy

Školám a pedagogům pomáháme v oblasti kariérního poradenství také dalšími činnostmi:

 • Zajišťujeme komunikaci škol se zaměstnavateli.
 • Nabízíme asistenci při pořádání akcí v oblasti kariérového poradenství.
 • Poskytujeme školám individuální poradenství.

 

Pomůcky a nástroje pro kariérové poradce

Pro podporu a vzdělávání kariérových poradců a jejich práci se žáky v oblasti volby povolání máme k dispozici hry, pracovní listy, průvodce webovou aplikací visc.cz a další užitečné nástroje a pomůcky.

Vzdělávání DVPP Vzdělávání nejen pro kariérové poradce

Akreditace pod č.j. MSMT – 7233/2017-2-495 ze dne 14. 3. 2017

Témata kurzů:

 • Kariérové poradenství v teorii a praxi, inovativní trendy – 24 hodin
 • Kariérové poradenství v teorii a praxi – 20 hodin
 • Inovativní trendy v kariérovém poradenství – 4 hodiny
 • Kariérové poradenství – motivace, koučovací přístup – 4 hodiny
 • Sebepoznávací metody v kariérovém poradenství – 8 hodin
 • Jak vést poradenský rozhovor – 4 hodiny
 • Kompetenční modely pracovních pozic – 4 hodiny
 • Intervizní setkání pedagogů – kariérových poradců – 4 hodiny
 • Osobnostní rozvoj učitele – kvalita života ve vztahu ke kariéře – 8 hodin
 • Inkluze – inkluzivní vzdělávání – 8 hodin
 • Kariérové poradenství – práce se žáky se speciálními potřebami – 16 hodin
 • Kompetence pro PRŮMYSL 4.0 – 8 hodin
 • Kariérové poradenství – kvalita života ve vztahu ke kariéře – 20 hodin

Připravujeme další kurz: Základní kurz pro kariérové poradce (8 hodin).