Řešení pro rodiče

Naše řešení pro rodiče žáků a studentů v kostce

poskytujeme kariérové poradenství

Vybrat povolání pro svého potomka není vždy tak jednoduché, jak se může zdát.

V této oblasti klademe hlavní důraz na individuální poradenství s cílem pomoci rodičům zvolit optimální povolání pro jejich děti, které bude vycházet z jejich zájmů, vlastností, možností, schopností a bude také v souladu s přáním samotného dítěte.

Využíváme v praxi ověřené metody a konzultace, abychom rodičům i jejich dětem ukázali možnosti studia a pracovního uplatnění.

Používáme také psychodiagnostické metody (inteligenční testy, osobnostní dotazníky…), s jejichž pomocí zjišťujeme zájmy a další osobnostní rysy a vlastnosti.

Komunikujeme s firmami v regionu

Trh práce a firmy budou čelit v několika příštích letech novým výzvám. Už dnes řada firem zavádí automatizaci a robotizaci do výroby. Nástup nových technologií je tak rychlý a tak zásadní, že jej někteří specialisté nazývají revolucí. Říká se, že v blízké budoucnosti mnohá povolání zaniknou a naopak vzniknou nová, že povolání ponesou stejný název, ale budou se výrazně lišit náplní práce.

Tyto skutečnosti se dozajista projeví ve školství, zejména v efektivním propojení světa vzdělávání a firemního světa, budoucí zaměstnavatelé se nejspíše budou více a cíleněji zapojovat do profesní přípravy studentů středních, vyšších i vysokých škol. Studenti středních škol se už v době profesní přípravy budou více specializovat a reagovat na potřeby zaměstnavatelů.

Nástup nových technologií označovaných pojmem PRŮMYSL 4.0 bude mít dopad nejen na vzdělávání, ale i na kariérové poradenství. Kariéroví poradci by se na toto měli připravit, měli by systematicky poznávat firemní prostředí a jeho požadavky, stát se prostředníky, mediátory v komunikaci mezi ostatními pedagogy a zaměstnavateli, měli by být schopni poskytovat kvalitní kariérové poradenství žákům i jejich rodičům.

Používáme osvědčené standardizované psychodiagnostické metody, jejichž výstupem je osobnostní profil žáka. Důležitou součástí je srozumitelná interpretace výsledků.