Řešení Pro žáky základních škol

Naše řešení pro základní školy v kostce

V čem spočívá řešení pro žáky základních škol

JSTE ŽÁK 8. NEBO 9. TŘÍDY ZÁKLADNÍ ŠKOLY? Řešíte volbu povolání? Jaké povolání se pro Vás hodí? Jaká cesta k povolání vede? Pak jste na našich stránkách správně.

Nabízíme Vám dotazníky, které Vás provedou příjemnou a zajímavou formou volbou povolání. Dovíte se, která povolání jsou pro Vás vhodná, která střední škola Vás dokáže na vybrané povolání připravit a jakou máte šanci uplatnit se na trhu práce.

Už jste někdy hledal odpovědi na tyto otázky:

  • Čím chcete být, k jakému povolání směřujete?
  • Proč jste si toto povolání vybral?
  • Máte vzory, které Vás ovlivnily při volbě povolání? Jak? Proč?

Dotazníky zájmů

Připravili jsme pro Vás dotazníky zájmů. Pomohou Vám zjistit, jaký jste zájmový typ, a doporučí povolání vhodné k tomuto zájmovému typu. Po vyplnění dotazníku se objeví typy povolání a v některých případech i firmy z naší databáze, které tato povolání poptávají.

Oba připravené dotazníky zájmů vychází z Hollandovy metody, který popsal 6 základních zájmových typů RIASEC – každé písmeno charakterizuje určitý okruh zájmů, z nichž pak vyplývají konkrétní doporučení v oblasti volby povolání.

Výsledkem je vždy třímístný kód vycházející z uvedených šesti písmen RIASEC, např. AIR, CSR apod. Všechno je srozumitelně popsáno a vysvětleno. Přesto je možné obrátit se na kariérového poradce ve škole nebo v kontaktu v naší aplikaci.

Výhodou našich dotazníků je provázanost výsledných povolání vyplývajících z dotazníku s konkrétními nabídkami pracovních míst a s firmami našeho regionu, které máme v katalogu.

Zájmy jsou při volbě povolání samozřejmě velmi důležitým faktorem, ale ne jediným. Vedle zájmového typu je zapotřebí vzít do úvahy také studijní (inteligenční) a pracovní předpoklady. Musíme tedy vycházet také ze znalostí, schopností, dovedností a dalších kompetencí a možností žáků. Pro poradenství v této oblasti má každá škola svého výchovného poradce a školního psychologa, na něž se žák může kdykoliv obrátit. Pokud si není svou volbou povolání jistý, může oslovit také svého třídního učitele či jiné učitele, kteří jej dostatečně znají a vědí, jaké studium by pro něj bylo optimální.

Kroužky na základních školách

Žákům některých základních škol (ZŠ Staré Město, ZŠ Buchlovice, ZŠ Velehrad A ZŠ Za Alejí Uherské Hradiště) nabízíme kroužky techniky a programování. Lektory jsou studenti středních škol, oboru Informační technologie z Obchodní akademi v Uherském Hradišti a studenti oboru Elektrotechnika ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti.

V kroužku si můžete zkusit vytvořit své webové stránky, první jednoduchou hru, programovat robotky apod. Součástí kroužků jsou i exkurze do firem a středních škol.

Kroužky na základních školách probíhají díky sponzoringu pan Karla Marečka, majitele firmy BD SENSORS s.r.o. v Buchlovicíxh a pana Petra Gabriela, majitele firmy RayService a.s. Staré Město.

Hledáme další firmy ochotné podpořit rozvoj techniky a programování u žáků základních škol.

Vhodné metody

Obrázkový dotazník zájmů předkládá fotky, na nichž jsou aktivity, nástroje a pracovní prostředí. U každé otázky se volí ano – ne / líbí – nelíbí.

Slovní dotazník zájmů nabízí činnosti, schopnosti a povolání. U každé otázky se volí ano – ne / líbí – nelíbí.

Po dokončení dotazníku doporučujeme položit si několik otázek.

  • Co si myslíte, že je na určitém povolání příjemné, pozitivní?
  • Co je na určitém povolání negativní, s čím se budete muset vyrovnat?
  • Co jste ochotni na cestě k profesnímu cíli obětovat?

Osobní závazek (osobní kontrakt)

Dotazníky, exkurze do firem mají za cíl zamyslet se nad kariérou, vlastní budoucností, vlastními možnostmi a schopnostmi.  Osobní závazek či osobní kontrakt je jakási dohoda se sebou samým o tom, co chci, co mohu a kam směřuji, také co jsem ochoten obětovat.

Pořádáme exkurze

Exkurze do firem jsou zajímavé a užitečné, protože se můžete přesvědčit, co dělá člověk na určité pozici, co by měl umět, aby dělal svoji práci dobře.

V regionu máme hodně zajimavých firem, které mají zajímavý výrobní program nabízejí atraktivní příležitosti pro studenty středních škol zapracovávat se na určitou pracovní pozici. Často se už student střední školy stává zaměstnancem nějaké firmy a může si přivydělávat na studium. Základní předpoklad pro to aby student střední školy ve firmě uspěl – měl by mít chuť se učit nové věci a vědět, že čím víc toho studenti umí, tím jsou pro firmu zajímavější.

Více viz příběhy studentů.