Bohumír B.

Co vám to dalo? Posunulo vás to někam?

Kroužky vedu už druhý rok, v loňském roce na ZŠ Staré Město a na ZŠ Velehrad. Letos vedu jen na ZŠ Staré Město.

Lektorování mi určitě mnohé dalo, pochopil jsem co je to zodpovědnost, samostatně se o něco starat.

Proč jste se rozhodl vést kroužek?

Chtěl jsem zkusit něco nového, něco co by mě naplnilo. Chtěl jsem žákům ukázat, že technika je krásná, zajímavá, zvládnutelná a že se s ní člověk v budoucnu určitě dobře uplatní.

Co jste se vy sám naučil?

Naučil jsem se samostatně řešit problém, rozhodovat se. Já jsem v kroužku manažer, musím mít všechno pod kontrolou, mám odpovědnost. Někdy se stane, že žáci chtějí dělat něco jiného a já musím být připraven to řešit, vyjednávat, předcházet problémům, v případě, že se vynoří, pak je řešit. Naučil jsem se radit se s žáky. Zlepšil jsem se v komunikaci.

Kroužek je volnočasová aktivita, žáci by se měli hlavně bavit. Není lehké v dnešní době žáky bavit. Asi se mi to podařilo, protože pořád do kroužku chodí.