Jiří J.

Jiří J., student 4. ročníku oboru Informační technologie, OAUH

Jsem studentem 4. ročníku oboru Informační technologie. Přes VISC jsem se dostal do firmy BD SENSORS s.r.o. v Buchlovicích, kde jsem dostal nabídku vytvořit aplikaci pro automatizaci měřícího procesu. Tuto aplikaci jsem zpracovával v rámci maturitního projektu ve škole a později jsem se rozhodl tuto práci představit i ve SOČ, kde jsem dosáhl 4. místa v krajském kole. Po odborné stránce mě ve škole vedli vyučující IT předmětů Ing. Bc. Martin Šimůnek a Mgr. Jaroslav Hodl, ve firmě vývojář Ing. Tomáš Valer.

Cílem práce bylo vytvořit aplikaci pro usnadnění testování zařízení pro měření tlaku. Aplikace v sobě sdružuje více způsobů komunikace se zařízeními a zahrnuje celý proces měření daných zařízení, čímž usnadňuje práci zaměstnancům firmy. Měření probíhá tak, že aplikace na základě uživatelsky zvoleného počtu teplotních a tlakových bodů vygeneruje seznam všech měřících bodů při kterých je potřeba připojené snímače tlaku otestovat. Aplikace postupně tyto měřící body prochází a vyzývá uživatele (zaměstnance firmy), aby prováděl příslušné manuální operace. Aplikace po uživatelském potvrzení načte z připojených zařízení potřebná digitální data a uloží je do databáze. Po dokončení měření aplikace umožní uživateli vytvořit tabulku a graf odchylky měřených hodnot od hodnot ideálních. Podle těchto hodnot je pak možné zjistit, zda zařízení vyhovuje certifikaci.

Aplikace je na základě nových zjištění a požadavků firmy stále ve vývoji, ale protože primární část aplikace je provozuschopná a otestována v laboratorních podmínkách, tak již nyní by byla možnost ji nasadit v provozu.

Od firmy jsem také dostal nabídku další spolupráce jako programátor IoT.