Kym T.N.

SPOLUPRÁCE S VISC

Jsem studentem 2. ročníku VOŠ Uherské Hradiště, oboru Ekonomicko-právní činnost.

Během studia máme asi 16 týdnů praxe, což je velká výhoda našeho studia oproti vysokým školám. Uvědomuji si, že se díky dobré praxi můžu ještě lépe připravit na své budoucí zaměstnání.

Přes VISC jsem se dověděl, že firma BD SENSORS má zajímavé nabídky pro studenty.

Paní Štěpitová  zorganizovala návštěvu firmy, viděli jsme výrobu, mluvili s odborníky z praxe, ředitelem výroby Ondřejem Maršíkem a provozním ředitelem Borisem Pappem. Ukázali nám, že firma zavádí nové automatizované procesy nejen do výroby, ale i do řízení firmy a administrace. Nabídli nám pracovní pozice v oddělení nákupu a v oblasti strategického marketingu a prodeje, pro které bychom se připravovali. Hlavně na setkání zazněla pro mě velmi důležitá věc, přislíbili, že nás budou učit, abychom to nové, co nás budou chtít, zvládli.

Na jakou pozici jste se ve firmě BD SENSORS zapracovával?

Připravuji se na pozici asistent prodeje v BD SENSORS s.r.o. v Buchlovicích.

Jak hodnotíte svou praxi?

Celou praxi hodnotím velmi pozitivně. Nejenže jsem poznal velmi příjemnou firemní kulturu společnosti, ale také jsem mnohé z oboru naučil.

Jak praxe probíhala, co jste dělal?

Pracoval jsem na menších úkolech, které mi zadávali kolegové z prodejního oddělení, později jsem pracoval relativně samostatně na „svých“ úkolech, např. jsem vytvářel databáze potenciálních zákazníků se zaměřením na výrobce plastových nádrží na dešťovou vodu, potom zval obchodní partnery na školení, které firma BD SENSORS pořádá.
Jako poslední velký úkol jsem dostal urgovat neuhrazené pohledávky.