Lukáš K.

Praxe v BD SENSORS – […]

JAK HODNOTÍTE PRAXI V BD SENSORS?

Během 4-týdenní praxe jsem pracoval
v oddělení nákupu ve firmě BD SENSORS s.r.o.
v Buchlovicích.

Měl jsem možnost zkusit si některé práce, pracoval jsem v programu SAP.
Podíval jsem se také do skladu, kde jsem pomáhal vychystávat materiál a poznal zajímavý inteligentní logistický systém, který tu mají (Kardex Remstar).

Za dobu praxe jsem poznal, jak funguje zajímavá firma.
Celkově hodnotím praxi spíše pozitivně, i když nenaplnila veškeré mé očekávání. Myslel jsem, že se toho během prvního měsíce naučím víc. Praxe pro mě ale ještě nekončí. Máme další 2 měsíce praxe ve třeťáku.

SPOLUPRÁCE S VISC

Jsem studentem 2. ročníku VOŠ Uherské Hradiště, oboru Ekonomicko-právní činnost.

Během studia máme asi 16 týdnů praxe, což je velká výhoda našeho studia oproti vysokým školám. Uvědomujeme si, že se díky dobré praxi můžeme ještě lépe připravit na své budoucí zaměstnání.

Přes VISC a pana učitele Adama Skovajsu jsme se dověděli, že firma BD SENSORS má zajímavé nabídky pro studenty.

KDY ZAČALA VAŠE SPOLUPRÁCE S FIRMOU BD SENSORS?

Paní Štěpitová mně a mému spolužáku Kymovi zorganizovala návštěvu firmy, viděli jsme výrobu, mluvili s odborníky z praxe, ředitelem výroby Ondřejem Maršíkem a provozním ředitelem Borisem Pappem, o tom, co by bylo náplní praxe a vůbec širší spolupráce.
Dostali jsme možnost si vybrat buď vykonávat stáž na oddělení nákupu a nebo v oblasti strategického marketingu. Na stáž mohou navazovat i naše závěrečné práce.