Petr H.

Proč jste se rozhodl vést kroužek?

Student potřebuje pro slušný základ kariéry praxi. Proto hledám neustále příležitosti. Jednou takovou příležitostí byla možnost vést kroužek pod společností VISC.

Získám praxi a také bych chtěl děti na základní škole opravdu něco naučit, aby zjistily, jestli je informační technologie vůbec baví. V kroužku se proto snažím mimo jiné ukázat jim další možnou cestu jejich vzdělání na SŠ, případně VŠ.

Co jste se vy sám naučil?

Snažím se dělat hodiny zajímavější, pracuji s motivací žáků. To je velmi důležité pro to, aby se žák znovu rád vracel do kroužku a vytvořil si kladný vztah k informačním technologiím.

Co vám to dalo? Posunulo vás to někam?

Vedení kroužků mi přineslo hodně pozitivních zkušeností – naučil jsem se stmelit kolektiv žáků, motivovat děti, učit je nové. Kroužek určitě posunul mé rétorické a vyjadřovací schopnosti na zcela jinou úroveň.

Má smysl dělat kroužky?

Smysl to má za předpokladu, že lektoři opravdu mají nějaký cíl, za kterým si budou celý školní rok stát a prosazovat ho.

Ve společnosti VISC jsem se setkal s mnoha takovými lidmi a věřím, že se nám podaří předat naše vědomosti další generaci. Smysl to rozhodně má!