Štěpán V.

Chtěl byste i nadále s firmou spolupracovat?

Měl bych zájem i nadále spolupracovat a doufám, že firma mi tuhle spolupráci umožní, nejlépe už teď přes letní prázdniny, přes další školní rok, i po maturitě.

Spolupráce s VISCem

S firmou BD SENSORS s.r.o. Buchlovice jsem začal díky VISCu s.r.o. pracovat ještě před nástupem na praxi. Firmu jsem si vybral proto, že bych se rád věnoval mechatronice, příp. programování. Na webu www.visc.cz jsem se dověděl, že firma hledá studenty – zájemce o práci mechatronika. Na začátku mi paní Štěpitová pomohla sestavit si kariérní plán. To mě přimělo přemýšlet o tom, čemu bych se chtěl ve svém oboru věnovat, na co se chci zaměřit.

Pracovní zkušenosti

Během čtyřtýdenní praxe jsem se chtěl jsem naučit něco nového z mechatroniky nebo programování, poznat nové lidi, kteří mě mají co naučit, porozumět tomu, jak to přesně probíhá ve firmě. Všechna očekávání se mi splnila a doufám, že budu moct v takové spolupráci pokračovat i po skončení praxe. Ze všeho nejvíc si cením ochoty a přístupu lidí z firmy, všechno nám trpělivě vysvětlovali, popř. mě navedli a já jsem si potřebné informace dohledal sám.